Podsumowanie II Światowych Mistrzostw Żeglarskich oraz Letniej Akademickiej Ligi Żeglarskiej, które odbyły się 24-27 czerwca 2021 r. w Gdyni

Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni wraz z Stowarzyszeniem „Wspólnota Polska”, Polskim Komitetem Olimpijskim, Pomorskim Związkiem Żeglarskim zorganizowała II Światowe Polonijne Mistrzostwa Żeglarskie, które odbywały się w Gdyni w dniach 24-27 czerwca 2021 r.

II Światowe Polonijne Mistrzostwa Żeglarskie to największe tego typu wydarzenie organizowane dla żeglarzy polonijnych. O randze tych regat świadczy przybycie 13 załóg  z różnych stron świata reprezentujący Polonię 7 krajów z Europy oraz Stanów Zjednoczonych. Regaty wpisały się w obchody corocznych Dni Morza, które odbywały się w tym czasie w Gdyni.

Uroczystego otwarcia Mistrzostw dokonała wnuczka inż. Tadeusza Wendy Hanna Wenda-Uszyńska oraz skarbnik Stowarzyszenia Wspólnota Polska, Tomasz Rożniak

Obecni byli także m.in. przedstawiciele miasta Gdynia, prezes Polskiego Związku Żeglarskiego Tomasz Chamera, prezes Pomorskiego Związku Żeglarskiego Bogusław Witkowski, prorektor ds. studenckich i kształcenia Akademii Marynarki Wojennej kmdr rez. Mariusz Mięsikowski, przewodniczący Komisji Współpracy z Polonią Polskiego Komitetu Olimpijskiego ambasador Witold Rybczyński, Tadeusz Pilat prezes Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych, sekretarz generalny Węgierskiego Związku Żeglarskiego Andras Holczhauser.

W regatach, w ramach Ligi Akademickiej  wzięli również udział podchorążowie Akademii Marynarki Wojennej. Trzy najlepsze załogi ścigali  się w ramach własnej klasyfikacji.

więcej informacji oraz zdjęć na stronie internetowej http://www.wspolnotapolska.org.pl/mistrzostwa_zeglarskie/2021.php

Skip to content