Akademickie Mistrzostwa Polski

Akademickie Mistrzostwa Polski są kontynuacją organizowanych od 1961 roku Mistrzostw Polski Szkół Wyższych i Mistrzostw Polski Typów Uczelni. Rozgrywki organizuje od początku ich powstania Akademicki Związek Sportowy.

Zawody Akademickich Mistrzostw Polski obejmują 40 dyscyplin, z czego połowa rozgrywana jest systemem eliminacyjnym. Dzięki prowadzonej rokrocznie klasyfikacji drużynowej, uczelni która zdobędzie najwyższą liczbę punktów przyznaje się tytuł  Akademickiego Mistrza Polski.

AZS AMW Gdynia umożliwia studentom oraz pracownikom Akademii Marynarki Wojennej start we wszystkich zawodach z cyklu AMP. Warunkiem startu jest wyrobienie legitymacji członkowskiej AZS oraz certyfikatu przynależności akademickiej.

PRZED WYJAZDEM NA AMP:

Przypominamy, że Trener lub Kierownik sekcji powinien 14 dni przed terminem zgłoszenia wstępnego(komunikat organizacyjny nr 1) na zawody AMP poinformować Klub o proponowanej liczbie osób startujących w zawodach AMP. Następnie 7 dni przed terminem zgłoszenia ostatecznego (komunikat organizacyjny nr 2) Trener lub Kierownik sekcji powinien przesłać listę zawodników/czek startujących w zawodach AMP.

Przy odbiorze zgłoszenia ostatecznego należy okazać komplet dokumentów niezbędnych do weryfikacji podczas zawodów AMP.

Terminarz zawodów oraz komunikaty organizacyjne znajdziesz http://ampy.pl/

DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO WERYFIKACJI PRZED ZAWODAMI:

  1. Druk zgłoszenia ostatecznego- otrzymany z Klubu, z pieczątką Klubu oraz Prezesa AZS AMW Gdynia.
  2. Legitymacje ISIC- AZS lub AZS wszystkich zgłoszonych zawodników/czek do rozgrywek, ważne na bieżący sezon.
  3. Certyfikaty przynależności akademickiej- wydrukowane po uzupełnieniu formularza –  https://2021.e-madzia.pl/

Certyfikat musi posiadać w odpowiednim miejscu oficjalną pieczęć Uczelni oraz podpis i pieczęć osoby wypełniającej. Pieczęć oraz podpis uzyskujemy w biurze dziekanatu swojego Wydziału.

Przypominamy, że raz uzupełniony formularz poprzez system e-madzia, nie może być ponownie wprowadzany do systemu. W przypadku braku druku Certyfikatu Przynależności, należy zgłosić się do Klubu celem ponownego wydrukowania.

Skip to content