Polityka prywatności

Akademicke Centrum Sportowe jest jednostką organizacyjną Akademii Marynarki Wojennej (w zakresie dydaktyczno-wychowawczej) realizującą program wychowania fizycznego w ośrodkach.

Adres naszej strony internetowej to: https://www.acs.amw.gdynia.pl

Dane osobowe są gromadzone tylko i wyłącznie w ramach pracy statutowej w zakresie związanej ze sportem Akademii Marynarki Wojennej.

Komentarze

Kiedy odwiedzający witrynę zostawia komentarz, zbieramy dane widoczne w formularzu komentowania, jak i adres IP odwiedzającego oraz podpis jego przeglądarki jako pomoc przy wykrywaniu spamu.

Zanonimizowany ciąg znaków stworzony na podstawie twojego adresu email (tak zwany hash) może zostać przesłany do usługi Gravatar w celu sprawdzenia czy jej używasz. Polityka prywatności usługi Gravatar jest dostępna tutaj: https://automattic.com/privacy/. Po zatwierdzeniu komentarza twój obrazek profilowy jest widoczny publicznie w kontekście twojego komentarza.

Media

Jeśli jesteś zarejestrowanym użytkownikiem i wgrywasz na witrynę obrazki, powinieneś unikać przesyłania obrazków z tagami EXIF lokalizacji. Odwiedzający stronę mogą pobrać i odczytać pełne dane lokalizacyjne z obrazków w witrynie.

Formularze kontaktowe

Ciasteczka

Jeśli zostawisz na naszej witrynie komentarz, będziesz mógł wybrać opcję zapisu twojej nazwy, adresu email i adresu strony internetowej w ciasteczkach, dzięki którym podczas pisania kolejnych komentarzy powyższe informacje będą już dogodnie uzupełnione. Te ciasteczka wygasają po roku.

Jeśli odwiedzisz stronę logowania, utworzymy tymczasowe ciasteczko na potrzeby sprawdzenia czy twoja przeglądarka akceptuje ciasteczka. To ciasteczko nie zawiera żadnych danych osobistych i zostanie wyrzucone, kiedy zamkniesz przeglądarkę.

Podczas logowania tworzymy dodatkowo kilka ciasteczek potrzebnych do zapisu twoich informacji logowania oraz wybranych opcji ekranu. Ciasteczka logowania wygasają po dwóch dniach, a opcji ekranu po roku. Jeśli zaznaczysz opcję „Pamiętaj mnie”, logowanie wygaśnie po dwóch tygodniach. Jeśli wylogujesz się ze swojego konta, ciasteczka logowania zostaną usunięte.

Jeśli zmodyfikujesz albo opublikujesz artykuł, w twojej przeglądarce zostanie zapisane dodatkowe ciasteczko. To ciasteczko nie zawiera żadnych danych osobistych, wskazując po prostu na identyfikator przed chwilą edytowanego artykułu. Wygasa ono po 1 dniu.

Osadzone treści z innych witryn

Artykuły na tej witrynie mogą zawierać osadzone treści (np. filmy, obrazki, artykuły itp.). Osadzone treści z innych witryn zachowują się analogicznie do tego, jakby użytkownik odwiedził bezpośrednio konkretną witrynę.

Witryny mogą zbierać informacje o tobie, używać ciasteczek, dołączać dodatkowe, zewnętrzne systemy śledzenia i monitorować twoje interakcje z osadzonym materiałem, włączając w to śledzenie twoich interakcji z osadzonym materiałem jeśli posiadasz konto i jesteś zalogowany w tamtej witrynie.

Jak długo przechowujemy twoje dane

Jeśli zostawisz komentarz, jego treść i metadane będą przechowywane przez czas nieokreślony. Dzięki temu jesteśmy w stanie rozpoznawać i zatwierdzać kolejne komentarze automatycznie, bez wysyłania ich do każdorazowej moderacji.

Dla użytkowników którzy zarejestrowali się na naszej stronie internetowej (jeśli tacy są), przechowujemy również informacje osobiste wprowadzone w profilu. Każdy użytkownik może dokonać wglądu, korekty albo skasować swoje informacje osobiste w dowolnej chwili (nie licząc nazwy użytkownika, której nie można zmienić). Administratorzy strony również mogą przeglądać i modyfikować te informacje.

Jakie masz prawa do swoich danych

Jeśli masz konto użytkownika albo dodałeś komentarze w tej witrynie, możesz zażądać dostarczenia pliku z wyeksportowanym kompletem twoich danych osobistych będących w naszym posiadaniu, w tym całość tych dostarczonych przez ciebie. Możesz również zażądać usunięcia przez nas całości twoich danych osobistych w naszym posiadaniu. Nie dotyczy to żadnych danych które jesteśmy zobligowani zachować ze względów administracyjnych, prawnych albo bezpieczeństwa.

Gdzie przesyłamy dane

Komentarze gości mogą być sprawdzane za pomocą automatycznej usługi wykrywania spamu.

Twoje dane kontaktowe

KLAUZULA MONITORING WIZYJNY

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych zawartych w systemie monitoringu
  wizyjnego jest Akademia Marynarki Wojennej z siedzibą w Gdyni przy ul. Śmidowicza 69,
  81-127 Gdynia.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem e-mail
  iod@amw.gdynia.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku zarejestrowanego przez monitoring
  przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie
  Akademii Marynarki Wojennej oraz zabezpieczenia mienia na podstawie art. 6 ust. 1 pkt.
  e) RODO.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane podmiotom uprawnionym do ich
  przetwarzania na podstawie przepisów prawa oraz umów.
 5. Pani/Pana dane osobowe pochodzące z monitoringu wizyjnego będą przechowywane
  maksymalnie do 90 dni, a następnie automatycznie kasowane.
 6. Każdorazowe zabezpieczenie zdarzeń zarejestrowanych przez monitoring wizyjny odbywa
  się na pisemny wniosek złożony do Rektora-Komendanta AMW. Zabezpieczone dane
  z monitoringu wizyjnego są udostępniane tylko organom prowadzącym postępowanie
  w sprawie zarejestrowanego zdarzenia np. policji, prokuraturze, żandarmerii wojskowej,
  które działają na podstawie odrębnych przepisów.
 7. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (kamery monitoringu
  nagrywają obraz w sposób ciągły).
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do sprostowania,
  usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu, zażądania
  zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody
  w dowolnym momencie jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a)
  oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony
  Danych Osobowych jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych narusza
  przepisy unijnego rozporządzenia RODO.
 9. Przebywanie na terenie Akademii Marynarki Wojennej jest równoznaczne z wyrażeniem
  zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w systemie monitoringu wizyjnego.

Jak chronimy twoje dane?

ACS AMW Gdynia jest w strukturze organizacyjnej AMW Gdynia. Oznacza to, że ochroną danych osobowych zajmują się osoby pracujące w AMW.

Inspektor Ochrony Danych Osobowych mgr inż. Janusz GAWRYCH

Tel. 261-262-644 email: iod@amw.gdynia.pl Budynek 5 pom. 307

Jakie mamy obowiązujące procedury w przypadku naruszenia prywatności danych

W przypadku naruszenia ochrony danych w AMW Gdynia należy zgłosić do komórki zajmującej się bezpieczeństwem ochrony danych osobowych poprzez formularz:

https://odo.amw.gdynia.pl/

Od jakich stron trzecich otrzymujemy dane

Jakie automatyczne podejmowanie decyzji i/lub tworzenie profili przeprowadzamy z użyciem danych użytkownika

KLAUZULA INFORMACYJNA
O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH


W związku z realizacją wymogów art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych
Dz. Urz. UE z dnia 04.05.2016 r. L 119/1), informuje się o zasadach przetwarzania Pani/Pana
danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.
Akademia Marynarki Wojennej informuje, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych związanych z zatrudnieniem lub
zawartą umową o współpracy jest Akademia Marynarki Wojennej
z siedzibą w Gdyni przy ul. Śmidowicza 69, 81-127 Gdynia, (dalej: „Administrator”).
Inspektor ochrony danych.
Możecie się Państwo kontaktować również z wyznaczonym przez Administratora
inspektorem ochrony danych pod adresem email iod@amw.gdynia.pl

 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celach:
  a. realizacji zawartej z Panią/Panem umowy,
  b. Art. 6 ust. 1 lit. c RODO gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia
  obowiązku prawnego, który ciąży na organie administracji publicznej;
  c. Art. 9 ust.1 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
  27 kwietnia 2016 r.;
  d. Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
  27 kwietnia 2016 r. w celu podjęcia działań na Pani/Pana żądanie,
  e. szczególne przepisy prawa.
 2. Odbiorcy danych osobowych.
  W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 1 odbiorcami
  Pani/Pana danych osobowych mogą być:
  a. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub
  działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które
  wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  b. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Uczelnią
  przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Akademia
  Marynarki Wojennej.
 3. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu
  następujące uprawnienia:
  a. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych
  danych;
  b. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku,
  gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
  c. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia
  zapomnianym), w przypadku gdy:
   dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny
  sposób przetwarzane,
   osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych
  osobowych,
   osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych
  osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy
  prawnej przetwarzania danych,
   dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
   dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku
  wynikającego z przepisów prawa;
  d. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych –
  w przypadku, gdy:
   osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
   przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą,
  sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
   Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której
  dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia
  roszczeń,
   osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do
  czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie
  administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
   prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są
  następujące przesłanki:
   przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej
  z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez
  tą osobę,
   przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany,
  e. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie
  spełnione są następujące przesłanki:
   zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku
  przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie
  publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez
  Administratora,
   przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych
  interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią,
  z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów
  mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą.
  W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody
  osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje
  Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma
  wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
  cofnięciem, z obowiązującym prawem.
  Okres przechowywania danych.
  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów
  określonych w pkt 1 , a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez
  przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
Skip to content