Warunki zaliczenia WF- student cywilny

REGULAMIN ZALICZENIA ZAJĘĆ WF /semestr zimowy/

  • Warunkiem zaliczenia zajęć jest 90% obecność
  • Przy 90% frekwencji student otrzymuje ocenę dostateczną
  • Jeśli student chce otrzymać ocenę dobrą i bardzo dobrą musi zaliczyć następujące sprawdziany:
SprawdzianI rok I rokII rok II rok
ocena dbocena bdbocena dbocena bdb
Skłony tułowia (1min)K – 30K – 35K – 35K – 40
M – 35M – 40M – 40M – 45
Bieg wahadłowy 10x10mK – 34,5K – 33,0K – 33,5K – 31,5
M – 32,5M – 31,0M – 31,5M – 30,0
Siatkówka odbicia piłki (cykle)8121015
  • W wyjątkowych przypadkach istnieje możliwość odrabiania zajęć WF z innymi grupami za zgodą prowadzącego zajęcia wyłącznie w trakcie trwania semestru.

 REGULAMIN ZALICZENIA ZAJĘĆ WF /semestr letni/

  • Warunkiem zaliczenia zajęć jest 90% obecność
  • Przy 90% frekwencji student otrzymuje ocenę dostateczną
  • Jeśli student chce otrzymać ocenę dobrą i bardzo dobrą musi zaliczyć następujące sprawdziany:
SprawdzianI rok I rokII rok II rok
ocena dbocena bdbocena dbocena bdb
Uginanie ramion na ławeczceK – 8K – 15K – 15K – 20
M – 20M – 25M – 25M – 30
Bieg 800m lub       test CooperaK – 3,45K – 3,30K – 3,35K – 3,20
M – 3,00M – 2,45M – 2,45M – 2,35
KoszykówkaDwutakty 2-3 celneDwutakty 4-5 celnychDwutakt P i L 6-7 celnych/10Dwutakt P i L 8-10 celnych /10
  • W wyjątkowych przypadkach istnieje możliwość odrabiania zajęć WF z innymi grupami za zgodą prowadzącego zajęcia wyłącznie w trakcie trwania semestru.
  • W przypadku długotrwałego zwolnienia lekarskiego o zwolnieniu z zajęć WF i formie zaliczenia decyduje prowadzący zajęcia.

ZALICZENIE Z PŁYWANIA /semestr zimowy/

50 stylemBDBDBDST
I rokgrzbietowym        75 sek.              80 sek.                         90 sek.
II rokdowolnym        60 sek.            75 sek.            85 sek.
III rokklasycznym        75 sek.            80 sek.            90 sek.

TEST WYTRZYMAŁOŚI STYLOWEJ  /pływanie w czasie 6 min/

 BDBDBDST
I rok6 min.200150100
II rok6 min.250200150
III rok6 min.300250200

PŁYWANIE – POD WODĄ 

 BDBDBDST
I rok         15 m              10 m            5 m
II rok          20 m              15 m            10 m
III rok          24 m             18 m           13 m

 ZALICZENIE Z PŁYWANIA / semestr letni/

 100 stylemBDBDBDST
I rokgrzbietowym           150 sek              160 sek            200 sek
II rok      dowolnym           120 sek              150 sek            180 sek
III rokklasycznym     150 sek    160 sek      200 sek

TEST WYTRZYMAŁOŚI STYLOWEJ  / pływanie w czasie 6 min/

 BDBDBDST
I rok6 min225175125
II rok6 min275225175
III rok6 min325275225

PŁYWANIE – POD WODĄ

 BDBDBDST
I rok        20 m              15 m            10 m
II rok       22 m              17 m            12 m
III rok       24 m            18 m          13 m

UWAGA!

Ocena semestralna – średnia z testów przy uwzględnieniu frekwencji na zajęciach z wychowania fizycznego.

Skip to content