Egzaminy WF

Kadra ACS jest organizatorem egzaminów sprawności fizycznej dla poszczególnych grup osobowych:

Uwaga! Studenci cywilni:
Zgodnie z ustaleniami, które dotyczą zdalnej realizacji zajęć z wychowania fizycznego oraz końcowego zaliczenia przedmiotu, studenci proszeni są o śledzenie na bieżąco informacji przekazywanych przez wykładowców ACS drogą mailową, bądź umieszczanych na stronie ACS. Materiał, który dostajecie do domowej realizacji oraz konsultacje i weryfikacja wykonanych zadań drogą elektroniczną przez wykładowców, na pewno pozwoli wam na zaliczenie przedmiotu. Studenci ze zwolnieniem z WF, muszą się skontaktować ze swoim wykładowcą w celu uzyskania tematu pracy zaliczeniowej.

filmy instruktażowe zrealizowane w ACS AMW Gdynia:

Skip to content