Regulamin ACS

REGULAMIN
KORZYSTANIA Z OBIEKTÓW ACS

 1. Przeznaczeniem ACS jest zabezpieczenie realizacji zadań dydaktycznych z wychowania fizycznego, treningów sportowych, dodatkowych zajęć sportowych (popołudniowych i w dni wolne od zajęć dydaktycznych) oraz imprez rekreacyjno – sportowych, kulturalnych i innych.
 2. Zajęcia w ACS odbywają się według wcześniej ustalonego i zatwierdzonego harmonogramu (grafiku).
 3. Wejście na obiekt odbywa się na podstawie przepustki AMW bądź zakupionego karnetu.
 4. Wszystkie zajęcia na terenie ACS odbywają się pod nadzorem uprawnionej kadry.
 5. Za bezpieczeństwo i przestrzeganie regulaminu ACS odpowiedzialni są prowadzący zajęcia, obsługa obiektu, przedstawiciele podmiotów wynajmujących a także organizatorzy zawodów sportowych oraz innych przedsięwzięć.
 6. Korzystanie z poszczególnych obiektów ACS określone jest regulaminami szczegółowymi umieszczonymi w widocznych miejscach w rejonach realizacji wybranych zajęć.
 7. ACS czynne jest:
  a) “hala”:
  poniedziałek – piątek w godz. 06.30 – 21.30
  sobota, niedziela w godz. 08.30 – 19.30
  b) “basen sportowy” oraz “basen szkoleniowy”:
  poniedziałek – piątek w godz. 08.00 – 21.45 (ostatnie wejście 21.00)
  sobota, niedziela w godz. 08.00 – 19.45 (ostatnie wejście 19.00)
  c) “strefa saun“: poniedziałek – piątek w godz. 16.00-21.00 sobota, niedziela w godz. 13.00-19.00
 8. Zajęcia z wychowania fizycznego, treningi w sekcjach sportowych oraz inne zajęcia grupowe prowadzone są przez uprawnioną kadrę dydaktyczną, która jest odpowiedzialna za bezpieczeństwo ćwiczących oraz stan techniczny wyposażenia, przyrządów i przyborów.
 9. Treningi indywidualne odbywają się pod nadzorem kadry ACS realizującej zadania w ramach nadzorów służbowych, konsultacji lub osób upoważnionych posiadających stosowne kwalifikacje.
 10. Uczestnicy zajęć (oraz osoby korzystające z ACS) zobowiązani są do przestrzegania zasad korzystania z ACS oraz do bezwzględnego stosowania się do zaleceń kadry ACS i obsługi obiektu.
 11. Za wypadki oraz straty materialne wynikające z winy osób korzystających z obiektów ACS odpowiedzialność finansową, jak też karną ponoszą te osoby. 
 12. Za przedmioty pozostawione w szatni lub innych miejscach obsługa ACS nie ponosi odpowiedzialności.
 13. Ćwiczących w części halowej ACS obowiązuje ubiór sportowy i zmienne obuwie sportowe z jasną podeszwą.
 14. Na basenach obowiązuje strój pływacki: dla kobiet jedno lub dwuczęściowy strój kąpielowy, dla mężczyzn spodenki kąpielowe przylegające do ciała bez kieszeni, ponadto obuwie zmienne (klapki). Przy włosach krótkich – czepek jest zalecany. Przy włosach długich – czepek jest wymagany.
 15. Osoby naruszające postanowienia regulaminów w ramach kompleksu ACS będą wypraszane z obiektu.
 16. O wypadkach ćwiczących oraz uszkodzeniach sprzętu należy natychmiast powiadomić obsługę obiektu.
 17. Na terenie ACS i w jego obrębie zewnętrznym obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz e-papierosów za wyjątkiem miejsc wyznaczonych oraz całkowity zakaz spożywania alkoholu i substancji odurzających.
 18. Zabrania się zaśmiecania obiektu oraz wprowadzania zwierząt.
 19. Wszelkie sprawy nie ujęte w regulaminie, reguluje doraźnie dyrektor oraz pracownicy ACS.

Skip to content