Letnia Akademicka Liga Żeglarska

W dniu 17.06.2021 w Akademickim Ośrodku Szkoleniowym w Czernicy odbyły się regaty  Letniej Ligii Akademickiej Żeglarskiej . Były to pierwsze tego typu oficjalne zawody żeglarskie w AOS, które stały się jednocześnie eliminacją dla dwóch najlepszych załóg do II Światowych Polonijnych Mistrzostw w Żeglarstwie,

Akademia Marynarki Wojennej jest nierozerwalnie związana z morzem i wszelkimi sportami wodnymi dlatego też jej studenci, a w szczególności podchorążowie, już od pierwszych lat studiów uczą się żeglarstwa. Dzięki temu nie tylko nabierają szacunku do otaczających ich żywiołów i praw natury, jakimi jest woda i wiatr, ale także nabywają umiejętności pracy w grupie, rywalizacji czy szybkiego reagowania i podejmowania decyzji.

W roku 2020 Akademii udało się pozyskać dofinansowanie Ministerstwa Edukacji i Nauki na działania związane z promocją sportu akademickiego i popularyzacją zdrowego trybu życia. Jednym z najważniejszych zadań w projekcie jest Letnia Akademicka Liga Żeglarska, której pierwsza edycja odbyła się w czerwcu 2021 r w Akademickim Ośrodku Szkoleniowym w Czernicy. Dzięki współpracy Akademickiego Centrum Sportowego oraz Centrum Szkolenia Morskiego Wydziału Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego w dniu 17 czerwca br. został zorganizowany pierwszy etap eliminacyjni na poziomie uczelnianym Letniej Akademickiej Ligii Żeglarskiej. W zawodach wzięło udział 10 teamów, reprezentujących różne roczniki i wydziały: Nawigacji i Cyberbezpieczeństwa. Studenci mieli możliwość żeglowania na świeżo zakupionych przez Akademię  łodziach typu „Puck” Trzy z nich wzięły udział w finałowych rozgrywkach organizowanych przy II Światowych Polonijnych Mistrzostwach w Żeglarstwie, które odbyły się na akwenie Zatoki Gdańskiej w dniach 25-26 czerwca 2021 r.

Letnia Akademicka Liga Żeglarska ma się stać wydarzeniem cyklicznym i być kontynuowana w przyszłych latach jako stały element szkolenia żeglarskiego kandydatów na żołnierzy zawodowych.

Zwycięzcami eliminacji zostali:

  1. m. pchor. Paweł OLSZEWSKI, pchor. Igor PANKOWSKI, pchor. Anita FINFANDO, pchor. Agata WOJCIECHOWSKA (IV Rok Nawigacja)
  2. m. pchor. Maria KULLING, pchor. Maciej KLASA, pchor. Maciej HAMERA, pchor. Aleksandra JASIŃSKA (I Rok Nawigacja)
  3. m. pchor. Mateusz PIETRZAK, pchor. Oskar MARCZEWSKI, pchor. Kamil MATANOWSKI, pchor. Klaudiusz SAWCZUK (I Rok Cyberbezpieczeństwo)
Skip to content