Zaliczenia WF dla cywilnych studentów AMW

Zgodnie z ustaleniami, które dotyczą zdalnej realizacji zajęć z wychowania fizycznego oraz końcowego zaliczenia przedmiotu, studenci proszeni są o śledzenie na bieżąco informacji przekazywanych przez wykładowców ACS drogą mailową, bądź umieszczanych na stronie ACS .

Materiał, który dostajecie do domowej realizacji oraz konsultacje i weryfikacjawykonanych zadań drogą elektroniczną przez wykładowców, na pewno pozwoli wam na zaliczenie przedmiotu.

Studenci ze zwolnieniem z WF, muszą się skontaktować ze swoim wykładowcą w celu uzyskania tematu pracy zaliczeniowej.

#więcej bezpośrenio u naszych nauczycieli: #ACS kadra

Skip to content