13-stu słuchaczu z AMW w „Narodowej Reprezentacji Akademickiej” – projektu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

13 studentów AMW
zakwalifikowało się do prestiżowe projektu
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
pt. „Narodowa Reprezentacja Akademicka” zwane dalej NRA.

Ci studenci podjęli się niezwykle trudnego zadania połączenia nauki i sportu. Dzięki projektowi mają szansę na indywidualne rozwijanie swojej pasji sportowej w połączeniu ze studiami.

Kolejnie na stronie ACS-u będą publikowane nazwiska osób zakwalifikowanych do projektu. Którego organizatorem jest:

Plik:Logo Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.svg ...

Więcej o programie:

https://www.gov.pl/web/nauka/narodowa-reprezentacja-akademicka

Skip to content