Studia podyplomowe

Zarządzanie organizacjami sportowymi w placówkach oświatowych i poza oświatowych

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni oraz Partnerzy serdecznie zapraszają do udziału w nowych studiach podyplomowych. Głównym celem studiów na kierunku Zarządzanie organizacjami sportowymi w placówkach oświatowych i poza oświatowych jest przygotowanie słuchaczy do zarządzania organizacjami sportowymi między innymi: Ośrodkami Sportu i Rekreacji, klubami sportowymi, klubami fitness, Orlikami, placówkami opiekuńczo-wychowawczymi, szkołami, uczniowskimi klubami sportowymi w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

Prosimy śledzić ofertę studiów podyplomowych na:  
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych AMW Gdynia
https://wnhis.amw.gdynia.pl/pl/

Skip to content