„Projekt 1000 genomów” w AMW

Ruszyły pierwsze badania kadry i pracowników AMW w projekcie „1000 genomów”.

 Projekt o którym mowa prowadzony jest przez AWFiS w Gdańsku i ma na celu stworzenie unikatowej bazy zwanej Genomiczną Mapą Polski. Jest to część światowego programu. Poza czysto badawczym elementem projektu, uczestnicy badań przechodzą rozszerzone badania w 7 Szpitalu Marynarki Wojennej (morfologia krwi, poziom żelaza, glukozy i kreatyniny, poziom cholesterolu z podziałem na frakcje LDL i HDL, poziom hormonów tarczycy TSH, FT3 i FT4, poziom kortyzolu oraz badanie moczu i RTG klatki piersiowej w dwóch projekcjach) po nich przystępują do badań w Laboratorium Wysiłku Fizycznego AWFiS.

W dniu 20.01.2021 pierwsi pracownicy oraz kadra AMW zostali poddani badaniom w tym projekcie .

Koordynatorem projektu jest ACS AMW oraz KS „ISKRA” przy AMW.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt
1. Kierownikiem OWFIS kmdr por. A. Sobieraj
a.sobieraj@amw.gdyni.pl, tel. 694-194-903
2. Prezesem KS „ISKRA” przy AMW por. mar. I. Kamińskim,
i.kaminski@amw.gdynia.pl, nr tel. 502-355-991

Skip to content