POROZUMIENIE W SPRAWIE ROZWOJU ŻEGLARSTWA POLONIJNEGO.

Polonijna Akademia Żeglarska i Światowe Polonijne Mistrzostwa Żeglarskie im. inż. Tadeusza Wendy, ale też inne zawody sportowe na Wybrzeżu organizowane przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” nie osiągnęły by tak profesjonalnego poziomu, gdyby nie partnerstwo z Akademią Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte i Pomorskim Związkiem Żeglarskim. To od kilku już lat sprawdzone połączenie zdolności organizacyjnych, kompetencji i pasji, które służy Polonii i Polakom z całego świata.

Dzisiaj w Gdyni podpisany został oficjalny dokument – list intencyjny – w którym zadeklarowano współdziałanie na rzecz wspomnianych wyżej imprez, ale również promocji i rozwoju żeglarstwa w środowiskach polonijnych i edukacji żeglarskiej w szczególności wśród młodzieży polskiego pochodzenia, w tym kształcenia w gdyńskiej Akademii.

List podpisali w imieniu stron Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Dariusz Piotr Bonisławski, Rektor – Komendant Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte kom. profesor dr hab. Tomasz Szubrycht oraz Wiceprezes Pomorskiego Związku Żeglarskiego Leopold Naskręt. Stało się to w obecności kmdr por. rezerwy Dariusza Sapiejki – Dyrektora Akademickiego Centrum Sportu AMW, Sekretarza Generalnego „Wspólnoty Polskiej” Tomasza Różniaka i przebywającego w Polsce na zaproszenie SWP Prezesa Kongresu Polonii Amerykańskiej Franka Spuli. Mamy nadzieję, że obecność tej rangi reprezentanta Polonii amerykańskiej przełoży się na zwiększone zainteresowane naszych rodaków z Ameryki żeglarskimi przedsięwzięciami w ojczyźnie.

W MUZEUM EMIGRACJI

Ze względu na Gościa Wspólnoty Polskiej Prezesa Kongresu Polonii Amerykańskiej Franka Spulę pobyt w Gdyni nie mógł obyć się bez wizyty w Muzeum Emigracji. To tu w historycznym gmachu Dworca Morskiego, skąd przez dziesięciolecia wypływały polskie transatlantyki w większości w kierunku Ameryki, powstała instytucja opowiadająca historię polskiej emigracji – dzieje wyjazdów i losy Polaków na świecie w ścisłym dialogu ze współczesnością. Nie jest to bowiem proces zakończony. Migracje są dynamicznym procesem dziejącym się obok nas, a nie faktem z przeszłości.

W Dworcu Morskim znajdowało się centralne miejsce przedwojennego ruchu pasażerskiego. Tutaj cumowały legendarne polskie transatlantyki z MS „Batorym” na czele. Gmach stanowił główną część rozległej infrastruktury emigracyjnej, którą tworzyły także m.in. Obóz Emigracyjny w dzielnicy Grabówek oraz szpital kwarantannowy w Babich Dołach. Kiedy w 1933 roku Dworzec został oddawany do użytku, był to jeden z najnowocześniejszych tego typu obiektów w Europie. Zapewniał sprawną obsługę w komfortowych warunkach. Budynek pełnił także bardzo ważną funkcję reprezentacyjną – był ostatnim obrazem Polski, który pamiętali emigranci, a także pierwszym dla przyjeżdżających zza granicy.

Tak też zapamiętamy Gdynię. I chociaż kolejne obowiązki wzywają do stolicy, wrócimy tu niebawem, wraz z polonijnymi imprezami sportowymi, którym poświęcone było dzisiejsze spotkanie.

OPRACOWANIE: POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA

Skip to content