„Polska pod żaglami” w AMW

32 młodych adeptów żeglarskich z Belgii, Białorusi, Czech, Litwy, Turcji, Ukrainy, Węgier i Wielkiej Brytanii przez ponad 10 dni poznawało podstawy żeglarstwa i zwiedzało Pomorze w ramach projektu „Polska pod żaglami”. To dzieci i młodzież polonijna, którą zaprosiło i szkoliło  Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” przy wsparciu partnerskim Akademii Marynarki Wojennej i Pomorskiego Związku Żeglarskiego. Bazą noclegową i również szkoleniową były obiekty Akademii Marynarki Wojennej. Młodzi żeglarze spotkali się z Prorektorem ds. Wojskowych kmdr Pawłem Podgórnym. W ramach pobytu w AMW zapoznali się ze specyfiką uczelni, bogatym zapleczem dydaktycznym oraz pięknymi tradycjami, w tym morskimi i żeglarskimi.

Żeglarstwo jest bez wątpienia jedną z najciekawszych dyscyplin sportowych, jednak podobnie jak w każdym sporcie liczy się przygotowanie, umiejętności, trening, które najlepiej rozwijać pod fachowym okiem prawdziwych wilków morskich, co niejedno widzieli i przeżyli oraz na co dzień mają do czynienia z tego typu szkoleniem. Mimo, że rejs żeglarski to niezapomniana przygoda i dobra zabawa, nie należy jednak przy tym zapominać o zasadach bezpieczeństwa. Przed pierwszym wyjściem na wodę każdy powinien przejść szkolenie, podczas którego poznaje reguły obowiązujące na jachcie, uczy się poruszać bezpiecznie po pokładzie oraz poznaje zasady etykiety żeglarskiej. Dopiero wówczas można odcumować i wyjść w morze gdzie sternicy nie tylko czuwają nad bezpieczeństwem młodych adeptów, ale również uczą ich podstaw żeglowania. Takie były założenia przy organizacji obozu.

Młodzież oprócz umiejętności niezbędnych do pływania oraz certyfikatów i patentów żeglarskich zyskała rozwój takich cech charakteru, jak zaradność, pewność siebie, samodzielność oraz współpracę w grupie, zasady bezpiecznego obcowania z wodą. Ponadto był to czas na integrację oraz poznanie miejsc szczególnych dla naszej tradycji, historii, symboli wolności oraz kart Marynarki Wojennej, tak ściśle związanych z Wybrzeżem i Trójmiastem. To wspaniała przygoda żeglarska i ciekawy pobyt w Ojczyźnie. Czekamy na kolejne edycje…

Media o wydarzeniu:

http://polska-zbrojna.pl/home/articleshow/37888?t=Marynarze-ucza-zeglowac

Fot. „Polska pod żaglami”, D.Sapiejka, K.Miłosz.

Skip to content