Podziękowania Stowarzyszenia “Wspólnota Polska” za wsparcie organizacji XX Światowych Igrzysk Polonijnych w Pułtusku

Na ręcę Rektora-Komendanta AMW wpłynęły podziękowania od Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego XX Światowych Letnich Igrzysk Polonijnych.

Ponad 500 uczestników z 27 krajów wzięło udział w XX Światowych Letnich Igrzyskach Polonijnych w Pułtusku. Wielkie sportowe święto Polonii organizowane jest przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”.

Sędzią głównym igrzysk został przedstawiciel Akademii Marynarki Wojennej kmdr por. Arkadiusz Sobieraj a dyrektorem sportowym był Dariusz Sapiejka.

Letnie i Zimowe Światowe Igrzyska Polonijne odbywają się co dwa lata na przemian: w latach parzystych organizowane są Igrzyska Zimowe, w latach nieparzystych – Igrzyska Letnie.  W oparciu o stałe porozumienie o współpracy między Stowarzyszeniem „Wspólnota Polska” a Polskim Komitetem Olimpijskim, PKOL przyjmuje patronat nad Zimowymi i Letnimi Igrzyskami Polonijnymi. Prawo udziału i startu w Igrzyskach mają wszystkie osoby będące Polakami, bądź mające polskie pochodzenie, stale mieszkające za granicą, bez względu na posiadane obywatelstwo, a także małżonkowie i dzieci. Każdy z uczestników startuje minimalnie w 2 dyscyplinach indywidualnych, nie wliczając w to Turnieju Rodzinnego. W ramach wybranych dyscyplin można startować maksymalnie w 2 konkurencjach w każdej dyscyplinie oraz sztafetach. Zawodnik może wystąpić w dwóch dyscyplinach drużynowych.

Rozgrywki we wszystkich dyscyplinach prowadzone są osobno dla pań i panów, według zasad i regulaminów obowiązujących w danej dyscyplinie w duchu fair play, który powinien być zasadą nadrzędną i przyświecającą wszystkim uczestnikom Igrzysk.

Skip to content