Podsumowanie II-go Turnieju Piłki Siatkowej

W dniach 09.-12 sierpnia 2020 r. na obiektach ACS odbył się II Międzynarodowy Polonijny Turniej Piłki Siatkowej pod patronatem Prezesa Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” oraz Rektora-Komendanta AMW.

Celem turnieju była integracja środowisk polonijnych, społeczności akademickiej AMW oraz Szkolnictwa Wojskowego. Zawody zgromadziły na starcie zespoły polonijne z Czech i Austrii oraz zawodników Akademii Marynarki Wojennej i Lotniczej Akademii Wojskowej reprezentujących Wyższe Szkolnictwo Wojskowe. Uroczystego otwarcia turnieju w imieniu Rektora-Komendanta Akademii Marynarki Wojennej dokonał Prorektor AMW ds. kształcenia i studenckich dr Mariusz Mięsikowski. Wśród zaproszonych gości byli reprezentująca prezesa Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” – dyrektor biura stowarzyszenia Pani Kaja Gzyło oraz specjalista ds. projektów Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Pani Maria Erdman, radny Miasta Gdyni dr Jarosław Kłodziński oraz Prezes Kaszubskiego Ośrodka Kultury w Gdyni Jerzy Miotke. Przebieg rywalizacji stał na wysokim poziomie, a zawodnicy wykazali się znakomitym przygotowaniem indywidualnym, każdy rozegrany mecz dostarczył wiele emocji. Rywalizacja przebiegła w duchu fair play w przyjacielskiej atmosferze.

Klasyfikacja medalowa po rozegraniu wszystkich spotkań przedstawia się następująco:

I miejsce: Wyższe Szkolnictwo Wojskowe (LAW, AMW),

II miejsce: Polonia-Czechy,

III miejsce: Polonia-Austria.

Najlepszym zawodnikiem turnieju wybrany został podchorąży Jacek Woźniak. Puchary i medale wręczył Prorektor ds. kształcenia i studenckich dr Mariusz Mięsikowski, dyrektor ACS Dariusza Sapiejka oraz Prezes Kaszubskiego Ośrodka Kultury w Gdyni Jerzy Miotke. Wszystkim zaangażowanym w organizację i przebieg turnieju serdecznie dziękujemy

Skip to content