Dostępność ACS od 02.11.2020

Z obiektów ACS AMW mogą korzystać jedynie podchorążowie, kadra oraz pracownicy cywilni Akademii Marynarki Wojennej z zachowaniem szczególnych zasad sanitarnych wynikających z wytycznych Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.

Od dnia 02.11.2020 r. kadra oraz pracownicy cywilni AMW mogą korzystać z obiektów sportowych w następujących terminach:

Od poniedziałku do piątku w godzinach
6:00 – 7:00 (strefa sucha ),
13:00 – 15:00 (strefa sucha + mokra),

w soboty
w godzinach 11:00 – 13:00 (strefa sucha + mokra ),
w niedziele
w godzinach 08:00 – 10:00 (strefa sucha + mokra ),

Wejście do ACS w wyżej wyszczególnionych terminach odbywa się wejściem głównym.

Skip to content