I MIĘDZYNARODOWY POLONIJNY TURNIEJ GOLFOWY

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” przy udziale gospodarza miejsca Akademii Marynarki Wojennej, pod patronatem Polskiego Komitetu Olimpijskiego, zorganizowało w Tokarach opodal Gdyni I Międzynarodowym Polonijny Turniej Golfowy. Patronat medialny sprawuje Polonijna Agencja Informacyjna. Jego celem jest wyłonienie najlepszych zawodników oraz popularyzacja gry w golfa w środowiskach polonijnych. Zgodnie z hasłem wszystkich tego typu organizowanych przez przedsięwzięć – Polonia – łączy nas sport!

Obecnie golf jest sportem uprawianym na całym świecie. Według badań przeprowadzonych w 2005 r. w golfa gra ponad 50 mln osób i istnieją 32 tys. pól golfowych, z czego ponad połowa (27 mln graczy i 17 tys. pól) przypada na Stany Zjednoczone. W Europie istnieje ok. 6 tys. pól, na których sport ten uprawia 4,2 mln osób. W środowisku Polonii i Polaków mieszkających poza ojczyzną golf również znalazł swoje istotne miejsce, dlatego też Wspólnota Polska odpowiadając na potrzeby organizowania sportowej rywalizacji w duchu ideałów olimpijskich, zainicjowała zawody rangi międzynarodowej. Co warto przypomnieć – dyscyplina włączona jest również do Światowych Letnich Igrzysk Polonijnych, które odbywają się – naprzemiennie z Zimowymi – co dwa lata i również organizowane sa przez SWP.

Zachęcamy do śledzenia tegorocznych zmagań na polach golfowych w Tokarach, w portalu poświęconym turniejowi.

Link: http://wspolnotapolska.org.pl/wiadomosci.php?id=8216

Skip to content