Niepokonani – Igrzyska Invictus Games

Igrzyska Invictus Games to międzynarodowe wielodyscyplinarne zawody sportowe zainicjowane przez księcia Henryka, skierowane do żołnierzy i weteranów wojennych rannych w misjach w kraju i poza granicami.

Nazwa pochodzi od łacińskiego słowa invictus, które oznacza „niepokonany”. Inspiracją do zorganizowania igrzysk był amerykański turniej Warrior Games.

W tegorocznej edycji wzięło udział ponad 500 zawodników z 17 krajów. Nie zabrakło równię reprezentacji naszego kraju, która liczyła 20 zawodników. Nad przygotowaniami oraz startami czuwał wykładowca Akademii Marynarki Wojennej – Kierownik Ośrodka WFiS kmdr por. rez. Arkadiusz Sobieraj – pełniący funkcję Koordynatora Sportowego Reprezentacji. Nasi zawodnicy z igrzysk powrócili z tarczą zdobywając w Invictus Games Haga 2022 osiem krążków: jeden złoty, dwa srebrne oraz pięć brązowych !

Serdecznie gratulujemy Team Invictus – Poland wspaniałych wyników i pierwszych w historii medali. Trzymamy mocno kciuki za przygotowania do misji #Dusseldorf2023

Mistrzostwa Sprawności Fizycznej i Zdrowego Trybu Życia

27 kwietnia w ramach Dnia Sportu, Sprawności Fizycznej i Zdrowego Trybu Życia 3. Flotylla Okrętów w Gdyni zorganizowała zawody sportowe.

Akademia Marynarki Wojennej była reprezentowana w dwóch konkurencjach:
– w Otwartych Mistrzostwach 3 FO Walki w Parterze. Reprezentacja AMW zdobyła aż 3 medale. Złoty medal wśród kobiet zdobyła pchor. Vanessa Andryszak w kat. +62 kg. Dwa srebrne medale wywalczyli pchor. Kacper Grabowski w kat. 83 kg i pchor. Kacper Pirch w kat. 92kg.
– drugą konkurencją w której uczestniczyli studenci AMW były Mistrzostwa o Puchar Dowódcy 3. Flotylli Okrętów w Trójboju Siłowym. Zmodyfikowana konkurencja polegała na zaliczeniu jak największej liczby powtórzeń w ciągu 5 min przez zawodnika. Bezkonkurencyjnym wśród mężczyzn okazał się pchor. Mateusz Szcześniak zdobywając złoty medal, również w klasyfikacji kobiet złoty medal wywalczyła pchor. Michelle Garst.

Wysokie miejsca wywalczone w zawodach potwierdzają wysoką sprawność fizyczną naszych podchorążych.

IV Międzynarodowe Regaty Żeglarskie w Ponte Verda – Hiszpania

W dniach 21.04-25.05.2022 r. reprezentacja Akademii Marynarki Wojennej w składzie:

opiekun:
kmdr ppor. Jacek Zalewski
zawodnicy:
pchor. Maria Kulling
pchor. Mateusz Pietrzak

wzięła udział w IV Międzynarodowych Regatach Żeglarskich w Hiszpańskim Ponte Verda, na zaproszenie Escuela Naval Militar. W tym roku w regatach wzięły udział załogi reprezentujące Akademie Wojskowe z 10 krajów oraz liczne załogi cywilne z Hiszpanii. Nasza załoga, w bardzo wyrównanej stawce – ocierając się o medal, zajęła czwarte miejsce w klasyfikacji wojskowej.

Akademickie Mistrzostwa Pomorza w Pływaniu 2022

W dniu 21.04.2022 r. na basenie ACS AMW odbyły się Akademickie Mistrzostwa Pomorza
 w Pływaniu. Do rywalizacji przystąpiły zespoły z:

-Akademii Marynarki Wojennej

-Politechniki Gdańskiej

-Uniwersytetu Gdańskiego

-Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

-Akademii Wychowania Fizycznego

-WKS Floty Gdynia

Zawodnicy startowali w konkurencjach: 50m stylem dowolnym kobiet i mężczyzn, 50m stylem klasycznym kobiet i mężczyzn, 50m stylem grzbietowym kobiet i mężczyzn, 50m stylem motylkowym kobiet i mężczyzn, oraz w sztafetach 4x50m stylem zmiennym kobiet i mężczyzn i 4x50m stylem dowolnym kobiet i mężczyzn.

Pływacy z AMW nie zawiedli i po wyrównanej walce z Uniwersytetem Gdańskim
w klasyfikacji ogólnej zajęli I miejsce zdobywając 257 pkt.

Wyniki końcowe rywalizacji:

I miejsce         AMW
II miejsce        UG
III miejsce       GUM
IV miejsce       PG
V miejsce        AWFiS
VI miejsce       WKS Flota

Klasyfikacja Kobiet:

I miejsce         AMW
II miejsce        UG
III miejsce       GUM
IV miejsce       PG
V miejsce        WKS Flota
VI miejsce       AWFiS

Klasyfikacja Mężczyzn:

I miejsce         UG
II miejsce        AMW
III miejsce       GUM
IV miejsce       PG
V miejsce        AWFiS
VI miejsce       WKS Flota

Gratulujemy serdecznie zwycięstwa i wyników wszystkim pływakom oraz Trenerowi,
Panu mgr Olkowi Steciukowi który włożył ogromny wysiłek w przygotowanie naszych zawodników do rywalizacji. Dziękujemy!

Na brawa zasługują również pływacy z Wojskowego Klubu Sportowego Flota Gdynia którzy mimo młodego wieku stanęli do swojej pierwszej rywalizacji. Gratulujemy zawodnikom
i trenerowi Szymonowi Mięsikowskiemu!

OKOLICZNOŚCIOWY BIEG Z OKAZJI OBCHODÓW 100-LECIA UTWORZENIA AMW GDYNIA 2022

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy na to szczególne sportowe wydarzenie. Obok rywalizacji będzie to możliwość wspólnej integracji, dobrej zabawy w malowniczych – morskich plenerach plaż Trójmiasta!

REGULAMIN

Okolicznościowy bieg z okazji obchodów 100-lecia utworzenia AMW

14 maja 2022 Gdynia

1. Cel imprezy:

 • uczczenie obchodów 100-lecia utworzenia Akademii Marynarki Wojennej;
 • popularyzacja biegania jako najprostszej formy rekreacji ruchowej;
 • propagowanie zdrowego stylu życia;
 • promocja Akademii Marynarki Wojennej.

2. Organizator:

 • Akademickie Centrum Sportowe Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni.

3. Miejsce i Termin:

 • Molo w Brzeźnie, ulica Jantarowa 1, Gdańsk;
 • 14 maja 2022 r. (sobota);
 • 11.00 – bieg na dystansie 10500 m.

4. Trasa:

 • Gdańsk molo Brzeźno (wzdłuż plaży) – Gdynia molo Orłowo – Gdynia promenada Królowej Marysieńki – Gdynia Polana w parku Kolibki.

5. Dystans:

 • 10500 m.

6. Warunki uczestnictwa:

w biegu mogą wziąć udział:

 • studenci, podchorążowie AMW, młodzież szkół wyższych, średnich oraz w kategorii open pracownicy resortu Obrony Narodowej i środowiska lokalne;
 • reprezentacje szkół wyższych powinny składać się z 6 osób

(2 kobiety, 4 mężczyzn);

 • reprezentacje szkół średnich powinny składać się z 10 osób (4 kobiety, 6 mężczyzn)
 • zawodnik musi posiadać aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania biegania lub złożyć własne oświadczenie;
 • każdy zgłoszony zawodnik musi zostać zweryfikowany poprzez złożenie własnoręcznego podpisu na karcie uczestnika w Sekretariacie Biegu w tym na oświadczeniu dotyczące stanu zdrowia;
 • każdy zawodnik zobowiązany jest zapoznać się z regulaminem Biegu, przestrzegać jego postanowień oraz zasad bhp i ppoż.;
 • każdy zawodnik musi podporządkować się poleceniom Organizatora i odpowiednich służb;
 • pobranie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją przez zawodnika niniejszego regulaminu;
 • osoby, które w dniu 14 maja 2022 r. nie ukończyły 18 roku życia zobowiązane są posiadać pisemne pozwolenie rodziców lub opiekunów prawnych.

7. Zgłoszenia:

8. Pomiar czasu i klasyfikacja:

 • elektroniczny pomiar czasu prowadzony będzie przy użyciu aparatury pomiarowej firmy Dom Tel Sport Timing;
 • wszelkie klasyfikacje prowadzone będą wg. indywidualnych czasów netto liczonych od momentu przekroczenia linii startu do przekroczenia linii mety;
 • prowadzone będą klasyfikacje:

– generalna szkół średnich (zespół 6 mężczyzn i 4 kobiety) = 10 osób;

-generalna szkół wyższych (zespół 4 mężczyzn i 2 kobiety) = 6 osób;

– indywidualna open kobiet;

– indywidualna open mężczyzn.

9. Nagrody:

– generalna szkół średnich za 3 pierwsze miejsca puchary;

– generalna szkół wyższych za 3 pierwsze miejsca puchary.

10. Dodatkowe świadczenia organizatora:

 • każdy uczestnik, który ukończy bieg otrzyma:

– medal okolicznościowy;

– grochówkę wojskową;

– wodę mineralną.

11. Ochrona danych osobowych:

 • administratorem danych osobowych Uczestników Okolicznościowego Biegu z okazji obchodów 100-lecia utworzenia AMW jest Akademickie Centrum Sportowe AMW;
 • dane osobowe Uczestników przetwarzane będą w celach organizacji i przeprowadzenia biegu, wyłonienia zwycięzców i przyznania, wydania, odbioru medali oraz wszystkich czynności związanych z promocją biegu – w tym publikacja wizerunku w mediach prowadzonych przez: Organizatora, partnerów, patronów medialnych i sponsorów;
 • dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa;
 • dane osobowe Uczestników będą przetwarzane do czasu realizacji obowiązku wynikającego z przepisów prawa ustawowego oraz w razie złożenia ewentualnych roszczeń do chwili przedawnienia roszczeń;
 • uczestnik posiada:
 • prawo dostępu do danych osobowych;
 • prawo sprostowania danych osobowych;
 • prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

12. Postanowienia końcowe:

 • Obowiązuje limit zawodników;
 • Okolicznościowy bieg z okazji obchodów 100-lecia utworzenia AMW odbędzie się bez względu na pogodę;
 • podpisanie i złożenie karty uczestnika (zgłoszenia) jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu;
 • w sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator;
 • dodatkowych informacji udziela: kmdr ppor. dr Maciej BZDAWSKI; bzdawa@interia.pl; telefon: 604 127 906.

Międzynarodowy Dzień Sportu w ACS 2022

W dniu 06.04.2022 w godzinach 16.00 – 19.00 w Akademickim Centrum Sportowym odbyły się zawody sportowe w ramach Międzynarodowego Dnia Sportu, które zgromadziły 128 podchorążych, studentów i kadry AMW. Zawodnicy rywalizowali w 5 konkurencjach: pływanie, wyciskanie sztangi leżąc, koszykówka 3 x 3, piłka siatkowa, przeciąganie liny.

W pływaniu rozegrano dwie konkurencje:
1. Sztafetę 6 x 50m stylem dowolnym.
I miejsce – podchorążowie AMW I Rocznika
II miejsce – podchorążowie AMW V Rocznika
III miejsce –podchorążowie AMW IV Rocznika
2. Wyścig australijski wygrał pchor. Marcin Kaźmierczak z Rocznika, konkurencja polegająca na odpadaniu ostatniego zawodnika z każdego kolejnego wyścigu.

Konkurencja wyciskanie sztangi leżąc na ławce zgromadziła najsilniejszych studentów AMW. Rywalizacja sportowa została przeprowadzona według formuły Wilksa, która to uwzględniała wagę ciała zawodników.
I miejsce – pchor. Maciej Kuźma 127, 9 pkt./ 230kg/ IV Rok
II miejsce – pchor. Kacper Grabowski 99,9 pkt. V Rok
III miejsce – pchor. Mariusz Stachowiak 96,9 pkt. IV Rok
Panie również były reprezentowane w tej siłowej konkurencji
I miejsce – Paulina Lechowicz 88,9 pkt./95kg/ – gość AMW
II miejsce – Aleksandra Orzoł 53,6 pkt. III Rok
III miejsce – Wiktoria Łacek 45,1 pkt. I Rok

Koszykówka 3 x 3 zgromadziła oprócz studentów również przedstawicieli kadry AMW
I miejsce – podchorążowie AMW III Rocznika
II miejsce – podchorążowie AMW IV Rocznika
III miejsce – kadra AMW

Piłka siatkowa
I miejsce – podchorążowie AMW III Rocznika
II miejsce – podchorążowie AMW I Rocznika
III miejsce – podchorążowie AMW IV Rocznika

Ostatnia konkurencją było przeciąganie liny przez 8 osobowe zespoły. Konkurencja oprócz tego, że zgromadziła największą liczbę zawodników była najbardziej emocjonującą rywalizacją pomiędzy rocznikami. Zawodnicy wykazali się ogromna determinacją co potwierdziły siniaki na rękach niektórych uczestników.
I miejsce –I Rok
II miejsce –IV Rok
III miejsce – V Rok Serdecznie gratulujemy wszystkim zawodnikom wysokiej sprawności fizycznej oraz woli walki w trakcie rywalizacji sportowej w duchu fair play.

Podziękowania dla pracowników ACS za przeprowadzenie konkurencji:
pływanie – Olek Steciuk
wyciskanie sztangi leżąc – Jerzy Gołąbek
koszykówka 3 x 3 – Arkadiusz Komorowski
piłka siatkówka – Sławomir Tybura
przeciąganie liny – Agata Brygoła
Technikom za zabezpieczenie ACS-u pod względem technicznym oraz podziękowania za udział Batalionu Szkolnego i Działu promocji wymiany międzynarodowej.

Skip to content