Zapraszamy do kibicowania podczas turnieju charytatywnego Służb Mundurowych, Władz Miasta i gdyńskich Uczelni Wyższych.

Komenda Miejska Policji w Gdyni serdecznie zaprasza do kibicowania podczas turnieju charytatywnego Służb Mundurowych, Władz Miasta i gdyńskich Uczelni Wyższych – GRAMY DLA EWELINY z udziałem drużyny AMW Futsal TEAM.

Turniej zostanie rozegrany w niedzielę 19 lutego w godzinach 09.00-15.00 na Hali Gier GCS ul. Olimpijska 5/9.

W programie piknik rodzinny, kawa i ciasto, chleb ze smalcem i licytacje pamiątek na szczytny cel.

Wstęp wolny.

Podsumowanie Indoor Triathlon, które odbyło się w Akademickim Centrum Sportowym AMW Gdynia 2023.

Zawody odbyły się na dystansie 600 m etapu pływackiego na 25-metrowym basenie , 15 km etapu kolarskiego oraz 3 km etapu biegowego.

Zawodnicy startowali w seriach po 16 osób, co 45 minut.

W zawodach brało udział ponad 160 osób. Zawodnicy walczyli do końca co przyczyniło się do osiągnięcia świetnych wyników czasowych.

Wyniki: https://wyniki.datasport.pl/results4025/

Ograniczenie dostępności strefy suchej   dla osób spoza AMW.

Szanowni Państwo

W związku ze zmianą od 01.02.2023 r. na studiach wojskowych porządku dnia ( min. zwiększenie godzinowe wykorzystania obiektów ACS ) nastąpi ograniczenie dostępności strefy suchej ( siłownia , sala sportów walki , strefa areobowa )  dla osób spoza AMW .

Dokładne informacje będą umieszczone na Facebooku , stronie ACS oraz w recepcji w dniu 15.02.2023.

Kierownik OWFiS ACS AMW Arkadiusz Sobieraj.

Ferie zimowe 2023 w ACS AMW Gdynia.

Po raz kolejny w Akademii Marynarki Wojennej w terminie 23-27.01.2023 roku Akademickie Centrum Sportowe zorganizowało półkolonie zimowe. Uczestniczyło w nich 22 osoby pod opieką instruktorów: pani Marzeny Gajlewicz i Heleny Kukiełko oraz pana Macieja Sapiejki, Szymona Mięsikowskiego, Adama Poździka, mł. chor. mar. Marcina Wawrzyniaka, st. chor. szt. mar. Szymona Konkela i czuwającym nad całością półkolonii kierownikiem kmdr ppor. Maciejem Bzdawskim.

Półkoloniści brali udział w szczegółowo przygotowanym programie, który składał się z zajęć sportowo- rekreacyjnych oraz zajęć o charakterze profilaktycznym. Odpowiednie metody i formy pracy pozwoliły na stworzenie pozytywnego klimatu zachęcającego do aktywnego wypoczynku. Ponadto uczestnicy półkolonii odwiedzili Centrum Nauki Eksperyment, Muzeum Marynarki Wojennej, Planetarium Akademii Marynarki Wojennej, a także mieli możliwość odbyć trening strzelecki w systemie szkolno- treningowym Śnieżnik.

Półkolonie były bardzo ciekawą i bezpieczną formą spędzania wolnego czasu przez dzieci w czasie ferii zimowych. Świetna atmosfera, nowe znajomości, dobre jedzenie, super zabawa, mnóstwo śmiechu. Również swoje zadowolenie wyrazili rodzice i instruktorzy ACS.

POROZUMIENIE W SPRAWIE ROZWOJU ŻEGLARSTWA POLONIJNEGO.

Polonijna Akademia Żeglarska i Światowe Polonijne Mistrzostwa Żeglarskie im. inż. Tadeusza Wendy, ale też inne zawody sportowe na Wybrzeżu organizowane przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” nie osiągnęły by tak profesjonalnego poziomu, gdyby nie partnerstwo z Akademią Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte i Pomorskim Związkiem Żeglarskim. To od kilku już lat sprawdzone połączenie zdolności organizacyjnych, kompetencji i pasji, które służy Polonii i Polakom z całego świata.

Dzisiaj w Gdyni podpisany został oficjalny dokument – list intencyjny – w którym zadeklarowano współdziałanie na rzecz wspomnianych wyżej imprez, ale również promocji i rozwoju żeglarstwa w środowiskach polonijnych i edukacji żeglarskiej w szczególności wśród młodzieży polskiego pochodzenia, w tym kształcenia w gdyńskiej Akademii.

List podpisali w imieniu stron Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Dariusz Piotr Bonisławski, Rektor – Komendant Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte kom. profesor dr hab. Tomasz Szubrycht oraz Wiceprezes Pomorskiego Związku Żeglarskiego Leopold Naskręt. Stało się to w obecności kmdr por. rezerwy Dariusza Sapiejki – Dyrektora Akademickiego Centrum Sportu AMW, Sekretarza Generalnego „Wspólnoty Polskiej” Tomasza Różniaka i przebywającego w Polsce na zaproszenie SWP Prezesa Kongresu Polonii Amerykańskiej Franka Spuli. Mamy nadzieję, że obecność tej rangi reprezentanta Polonii amerykańskiej przełoży się na zwiększone zainteresowane naszych rodaków z Ameryki żeglarskimi przedsięwzięciami w ojczyźnie.

W MUZEUM EMIGRACJI

Ze względu na Gościa Wspólnoty Polskiej Prezesa Kongresu Polonii Amerykańskiej Franka Spulę pobyt w Gdyni nie mógł obyć się bez wizyty w Muzeum Emigracji. To tu w historycznym gmachu Dworca Morskiego, skąd przez dziesięciolecia wypływały polskie transatlantyki w większości w kierunku Ameryki, powstała instytucja opowiadająca historię polskiej emigracji – dzieje wyjazdów i losy Polaków na świecie w ścisłym dialogu ze współczesnością. Nie jest to bowiem proces zakończony. Migracje są dynamicznym procesem dziejącym się obok nas, a nie faktem z przeszłości.

W Dworcu Morskim znajdowało się centralne miejsce przedwojennego ruchu pasażerskiego. Tutaj cumowały legendarne polskie transatlantyki z MS „Batorym” na czele. Gmach stanowił główną część rozległej infrastruktury emigracyjnej, którą tworzyły także m.in. Obóz Emigracyjny w dzielnicy Grabówek oraz szpital kwarantannowy w Babich Dołach. Kiedy w 1933 roku Dworzec został oddawany do użytku, był to jeden z najnowocześniejszych tego typu obiektów w Europie. Zapewniał sprawną obsługę w komfortowych warunkach. Budynek pełnił także bardzo ważną funkcję reprezentacyjną – był ostatnim obrazem Polski, który pamiętali emigranci, a także pierwszym dla przyjeżdżających zza granicy.

Tak też zapamiętamy Gdynię. I chociaż kolejne obowiązki wzywają do stolicy, wrócimy tu niebawem, wraz z polonijnymi imprezami sportowymi, którym poświęcone było dzisiejsze spotkanie.

OPRACOWANIE: POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA

Skip to content