Szkolenia z tematyki dotyczącej obszaru kultura fizycznej oraz bezpieczeństwa i higieny pracy w ACS AMW

W dniu 07.04.2021 r. Akademickie Centrum Sportowe zorganizowało szkolenie instruktorsko – metodyczne dla pracowników ACS. Szkolenie przeprowadzone było w wysokim reżimie sanitarnym zgodnie z obowiązującymi aktualnie zaleceniami.

Tematyka poruszona w ramach szkolenia dotyczyła obszaru kultury fizycznej, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bieżących działań które są realizowane zgodnie z wytycznymi MON dotyczących wychowania fizycznego oraz innych podmiotów z obszaru kultury fizycznej.

Dystrybutor - Izohan

Dziękujemy wszystkim uczestnikom szkolenia za obecność i cenne uwagi dotyczące poruszonej tematyki.

Dyrektor ACS AMW Dariusz Sapiejka

Skip to content