AMW zakwalifikowała się do II edycji projektu Narodowa Reprezentacja Akademicka 2021

Akademia Marynarki Wojennej została zakwalifikowana do realizacji II edycji projektu NARODOWA REPREZENTACJA AKADEMICKA w 2021r.

Projekt wsparcia procesu kształcenia studentów-sportowców w ramach Narodowej Reprezentacji Akademickiej ma na celu umożliwienie prowadzenia równoległej kariery sportowej oraz nauki akademickiej. Obejmuje on dofinansowanie na organizację dodatkowych zajęć dydaktycznych dedykowanych studentom-sportowcom będącym w trakcie kariery sportowej. Program zajęć dydaktycznych realizowany będzie w formie indywidualnej organizacji studiów w ciągu całego roku kalendarzowego, zgodnie z zaplanowaną liczbą dodatkowych godzin na danego studenta-sportowca.

logo Narodowa Reprezentacja Akademicka

więcej na:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/narodowa-reprezentacja-akademicka—ii-edycja

Skip to content