Ograniczenie dostępności strefy suchej   dla osób spoza AMW.

Szanowni Państwo

W związku ze zmianą od 01.02.2023 r. na studiach wojskowych porządku dnia ( min. zwiększenie godzinowe wykorzystania obiektów ACS ) nastąpi ograniczenie dostępności strefy suchej ( siłownia , sala sportów walki , strefa areobowa )  dla osób spoza AMW .

Dokładne informacje będą umieszczone na Facebooku , stronie ACS oraz w recepcji w dniu 15.02.2023.

Kierownik OWFiS ACS AMW Arkadiusz Sobieraj.

Ferie zimowe 2023 w ACS AMW Gdynia.

Po raz kolejny w Akademii Marynarki Wojennej w terminie 23-27.01.2023 roku Akademickie Centrum Sportowe zorganizowało półkolonie zimowe. Uczestniczyło w nich 22 osoby pod opieką instruktorów: pani Marzeny Gajlewicz i Heleny Kukiełko oraz pana Macieja Sapiejki, Szymona Mięsikowskiego, Adama Poździka, mł. chor. mar. Marcina Wawrzyniaka, st. chor. szt. mar. Szymona Konkela i czuwającym nad całością półkolonii kierownikiem kmdr ppor. Maciejem Bzdawskim.

Półkoloniści brali udział w szczegółowo przygotowanym programie, który składał się z zajęć sportowo- rekreacyjnych oraz zajęć o charakterze profilaktycznym. Odpowiednie metody i formy pracy pozwoliły na stworzenie pozytywnego klimatu zachęcającego do aktywnego wypoczynku. Ponadto uczestnicy półkolonii odwiedzili Centrum Nauki Eksperyment, Muzeum Marynarki Wojennej, Planetarium Akademii Marynarki Wojennej, a także mieli możliwość odbyć trening strzelecki w systemie szkolno- treningowym Śnieżnik.

Półkolonie były bardzo ciekawą i bezpieczną formą spędzania wolnego czasu przez dzieci w czasie ferii zimowych. Świetna atmosfera, nowe znajomości, dobre jedzenie, super zabawa, mnóstwo śmiechu. Również swoje zadowolenie wyrazili rodzice i instruktorzy ACS.

Skip to content