Otwarcie nowej siłowni na terenie AMW Gdynia!

20 grudnia 2022 r. otwarto nową salę ćwiczeń siłowych w budynku nr 353 po adaptacji do działalności sportowej i wyposażeniu jej w niezbędny sprzęt do aktywności fizycznej.

Oficjalnie przecięcie wstęgi nastąpiło przez Prorektora ds. wojskowych kmdr. Pawła Podgórnego oraz Szefa oddziału zabezpieczenia kmdr. Andrzeja Mocnego w obecności Dyrektora ACS Dariusza Sapiejki oraz D- batalionu szkolnego kmdr. por. Łukasza Teległowa.

Siłownia przeznaczona jest dla studentów wojskowych oraz kadry AMW. Z pewnością przyczyni się ona do poprawy sprawności fizycznej oraz zdrowia osób korzystających z siłowni.

Szczególne wyrazy podziękowania dla pracowników pionu Kanclerza, por. Marka Pazdy i mł. chor. Marcina Wawrzyniaka za nadzór nad przygotowaniem pomieszczenia oraz dla Dariusza Sapiejki, Arkadiusza Sobieraja, Jerzego Gołąbka za pozyskanie sprzętu na wyposażenie siłowni.

Skip to content