Spotkanie kadry kierowniczej Wychowania Fizycznego i Sportu z Uczelni Wojskowych w Polsce w ACS AMW Gdynia.

W dniu 15.06.2020r. w Akademii Marynarki Wojennej zostało zorganizowane spotkanie robocze kierowniczej kadry Wychowania Fizycznego i Sportu Uczelni Wojskowych. Było to pierwsze tego rodzaju spotkanie, w którym uczestniczyli wszyscy reprezentanci akademii wojskowych odpowiedzialni za wychowanie fizyczne i sport w macierzystych uczelniach. Uczestników powitał Pan Prorektor ds. kształcenia i studenckich dr inż. Mariusz Mięsikowski.

Celem spotkania było omówienie treści wynikających z dokumentów określających organizację w latach 2020, 2021 współzawodnictwa sportu powszechnego oraz inne działania w obszarze kultury fizycznej.

Spotkanie dało możliwość wypracowania wspólnego stanowiska Wyższego Szkolnictwa Wojskowego w omawianych zagadnieniach.

W spotkaniu uczestniczyli:

  • ppłk Dariusz Lenart – Akademia Wojsk Lądowych
  • ppłk Marek Kociuba – Wojskowa Akademia Techniczna
  • ppłk Piotr Niewęgłowski – Akademia Sztuki Wojennej
  • ppłk Robert Tałaj – Lotnicza Akademia Wojskowa
  • kmdr por. Arkadiusz Sobieraj – Akademia Marynarki Wojennej
  • Dariusz Sapiejka – Akademia Marynarki Wojennej
  • Olek Steciuk – Akademia Marynarki Wojennej

fot. Daniel KOWALSKI

Skip to content